Reglementen Vogelmarkt Apeldoorn

Reglement voor vogelverkopers op de vogelmarkt Apeldoorn. Wij zijn gebonden aan wet- en regelgeving om onze vogelmarkt te kunnen blijven organiseren. Wij zijn daarom verantwoordelijk voor de naleving van nationale en Europese wet- en regelgeving. Wij verwachten dat u meewerkt aan het welzijn van onze vogels.

 1. Handel is alleen toegestaan binnen in de hal. Dus buitenhandel is streng verboden.
 2. In een universeelkooi zitten niet meer dan twee vogels. In een kleine kistkooi (= grote parkietenkooi) zitten niet meer dan vier vogels. Lopers worden niet toegestaan ook zogenoemde Italiaanse lopers is niet toegestaan !!!
 3. Europese cultuurvogels en hun hybriden moeten zijn voorzien van een gesloten pootring. Deze pootring moet wat uitvoering en diameter betreft voldoen aan de regeling vastgelegd in de Flora en Faunawet 2002.
 4. De vogels huisvesten in schone kooien en met bodembedekking.
 5. Tijdens de vogelmarkt zijn uw vogels voorzien van water en voer of fruit beschikbaar.
 6. Alleen gezonde vogels. Dode vogels dienen direct te worden verwijderd.
  (niet onder de tafel gedeponeerd).
 7. Het verhandelen van verboden vogels is streng verboden.
 8. Vervoeren en verhandelen van kwartels is verboden. Inheemse duiven, postduiven en sierduiven zijn ook niet toegestaan.
 9. Het handelen in andere zaken dan vogels is niet toegestaan mits u een speciale afspraak hebt met het marktbestuur.
 10. In bijzondere gevallen raadpleegt u het bestuur van de vogelmarkt.

Indien er kooien gebruikt worden van een afwijkend formaat en model: het aantal en formaat van de vogels, in relatie met de kooi waarin deze gehuisvest is, is maatgevend. Naar aanleiding hiervan gaat de kwaliteitsinspecteur akkoord, dan wel niet akkoord met deze manier van huisvesting. Dit is ter beoordeling aan de kwaliteitsinspecteur, die bovenstaande regels toepast bij zijn beoordeling.
Door toe te zien op de kwaliteit van de vogels en de huisvesting, zorgen we ervoor dat de markt aantrekkelijk, schoon en gezond blijft. Dit is niet alleen in het belang van de vogels, maar ook van de vogelliefhebber. vogelmarkt Apeldoorn is in het bezit van het Keurmerk van de NBVV.

Hierboven staan richtlijnen die de marktcontroleur kan gebruiken bij het uitvoeren van de taak.

 

Bestuur vogelmarkt Apeldoorn 2018